10.03.2017

10.03.2017

Zê-pùùgâ bulg tuume n sa! Pagbâ tôe n yônga kooma be n zags b zêedâ. Ka le be b kêng zîig sên zâr n ti yâk kooma ye. 
10.2.2017

10.2.2017

Zêedâ zîig yaa sên segl kolg saabo ! Giryaas ningame sên na n kogl zîigâ ne zêedâ ti rûmsâ ra kê ye.