28.6.2017

28.6.2017

A BASLAYI Têndano, sên yaa porse wâ directeer pùgdg forma karen-saamb-dâmb 60. Formasô kâng na n sôngame ti yùùm-vêkrâ bi tùùmdâ yalg n paase.
10.6.2017

10.6.2017

Tônd tùmda ne karen-moorâ sull sên be Burkina Faaso wâ n yalgd tùùmdâ ne neb nins fâas sên wat n zâmsd kaorengâ.