Zêedâ zîig yaa sên segl kolg saabo ! Giryaas ningame sên na n kogl zîigâ ne zêedâ ti rûmsâ ra kê ye.