Mam zê-pùùga sôngda maam ti m segend ri-sông daar fâa n kôt m kambâ. Mam na n kenga taoor ne zêedâ maaneg la m yalg m zê-puugâ n paase.